KHÓA HỌC CĐ9+ K1

- Khoá học Ngoại ngữ 2 (Tiếng Trung 2) được dùng để giảng dạy trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 9+ nghề Tiếng Anh du lịch.

- Khoá học này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng sử dụng Tiếng Trung cơ bản trong đời sống hàng ngày, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

Rèn luyện các kỹ năng nghe cơ bản về các chủ đề thông dụng hằng ngày.