KHÓA HỌC CĐ9+ K1

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN LỄ TÂN LÀM VIỆC TRONG KHÁCH SẠN HOẶC CƠ SỞ LƯU TRÚ, VỚI TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ VIỆC ĐẶT BUỒNG LÀM THỦ TỤC CHO KHÁCH NHẬN VÀ TRẢ BUỒNG, THANH TOÁN HÓA ĐƠN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO KHÁCH.

Quan hệ và chăm sóc khách hàng cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch

Quan hệ và chăm sóc khách hàng cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hoạt động chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch