KHÓA HỌC CĐ9+ K2

- Môn học Y tế du lịch là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục nghề nghiệp chuyên ngành  Quản trị khách sạn trình độ Cao đẳng.

 - Môn Y tế Du lịch là môn học lý thuyết thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và là môn tự chọn.

- Môn học này giúp người học trang bị các kiến thức căn bản về sơ cấp cứu ban đầu để ứng biến trong các tình huống khẩn cấp trong khách sạn, nhà hàng và khi hướng dẫn khách đi tham quan du lịch.

Học phần y tế du lịch là học phần bắt buộc trong chương trình ngành QTKS, trang bị cho SV kiến thức cơ bản về sơ cứu