Khóa học này dành cho các bạn ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản của Đại học Trà Vinh.

Khóa học này dành cho các bạn ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao của Đại học Trà Vinh.