CHUYÊN NGÀNH

Giáo trình “Thiết kế ứng dụng với ASP.Net” được biên soạn theo chương trình khung nghề Tin học ứng dụng, Công nghệ thông tin trình độ cao đẳng. Tài liệu được trình bày những vấn đề cốt lõi nhất về ASP.Net.

  “Thiết kế ứng dụng với ASP.Net” được biên soạn theo từng bài. Nội dung của khóa học được tác giả (TS. Nguyễn Vũ Lâm) biên soạn, xây dựng dựa trên cơ sở chi tiết hóa chương trình mô đun “Thiết kế ứng dụng với ASP.Net” nghề tin học ứng dụng và Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng, đồng thời có sự tham khảo các tài liệu, cập nhật các nội dung mới và những kinh nghiệm thực tế giảng dạy tại trường Cao đẳng Kiên Giang.

  Nội dung chính của tài liệu được chia thành 5 bài, bao gồm các nội dung:

  • Bài 1: Tổng quan về ASP.NET  và quản lý ứng dụng web.
  • Bài 2: Các điều khiển trong ASP.NET
  • Bài 3: Lập trình WebForm với ADO.NET 
  • Bài 4: Các đối tượng dữ liệu (Data Control) 
  • Bài 5: Mô hình MVC trong ASP.NET

Đồ án thực tế Phát triển ứng dụng đa nền tảng là nội dung đồ án có hướng dẫn của giảng viên.

Kiến thức, kỹ năng được rèn luyện trong suốt khóa học sẽ gồm:

-Lập trình cơ sở dữ liệu (Entity Framework + ADO.Net);

-Phát triển ứng dụng Web (Blazor);

-Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (Android studio - java; React Native).

Kết quả cần đạt được:

- Tài liệu báo cáo về đồ án

- Báo cáo trực tuyến/ trực tiếp với giảng viên

- Link github chứa mã nguồn (source code) của sản phẩm đạt được (gồm cả script cơ sở dữ liệu; web; mobile app);