KHÓA HỌC K14

Môn học AutoCAD là môn thực hành vẽ bản vẽ trên máy tính bằng phần mềm AutoCAD. Sinh viên sẽ được hướng dẫn vẽ các loại bản vẽ xây dựng như bản vẽ Mặt bằng tổng thể, bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước.....

AutoCAD includes the features that designers and engineers need in order to do their best work. Richer design context and more intelligent tools clear the way to faster, more precise design and documentation. The new smart dimensioning feature automatically creates appropriate measurements based on the type of objects you select. For example, angular dimensions on circles and arcs, dimensions between parallel lines and dimensions based on building components. Improvements to 2D drawing make navigating the details of your drawing easier than ever. 

TỔ CHỨC THI CÔNG

Xác định được tiên lượng các công tác của Móng đơn trong Dự toán Xây dựng