KHÓA HỌC K15

Vẽ biểu đồ nội lực, tính toán ứng suất và giải quyết 3 bài toán cơ bản của thanh.

Tường gạch là loại tường được sử dụng rộng rãi nhất và phổ biến nhất trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là trong những công trình nhà ở. Tiêu chuẩn xây tường gạch được đề ra trên thực tế không có pháp luật quy định nhưng có nhiều quy chuẩn về kỹ thuật cần phải tuân thủ để đảm bảo độ bền vững cho công trình và an toàn khi xây tường gạch cho công trình.

Môn học Vẽ xây dựng trong chương trình giảng dạy chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung. Môn học Vẽ xây dựng là môn học chuyên môn nghề, là môn học cơ sở nghề kỹ thuật bắt buộc.