KHÓA HỌC CĐ9+ K2

Môn Dược lý thú y được bố trí giảng dạy trong chương trình đào tạo ngành Dịch vụ thú y. 

Môn học cung cấp cho SV những kiến thức về tác dụng và ứng dụng các loại thuốc thú y