kHÓA HỌC K13

- Modun Kỹ thuật sản xuất giống cá giới thiệu cơ bản về đặc điểm phân loại, môi trường sống, dinh dưỡng, sinh sản của một số loài cá thuộc nhóm đẻ trứng dính, trứng nổi và trứng bán trôi nổi, kỹ thuật tuyển chọn và nuôi vỗ cá bố mẹ; các đặc điểm thành thục của cá đực và cái; kỹ thuật kích thích sinh sản; kỹ thuật ấp trứng; ương nuôi cá bột, chẩn đoán và trị được một số bệnh thường gặp. Nội dung giảng dạy được phân bổ trong thời gian 150 giờ và gồm 2 bài:

Bài 1: Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng nổi và bán trôi nổi

Bài 2: Sản xuất giống nhóm cá đẻ trứng dính

mục tiêu:

+ Mục tiêu của Mô đun là nhằm giúp sinh viên nắm được các nguyên lý cơ bản trong sản xuất giống cá, trình bày được đặc điểm phân loại, môi trường sống, dinh dưỡng, sinh sản của một số loài cá thuộc nhóm đẻ trứng dính, trứng nổi và trứng bán trôi nổi.

+ Trình bày được các điểm chính về: vệ sinh ao nuôi; kỹ thuật tuyển chọn và nuôi vỗ cá bố mẹ; các đặc điểm thành thục của cá đực và cái; kỹ thuật kích thích sinh sản; kỹ thuật ấp trứng; ương nuôi cá bột

+ Nêu được biện pháp phòng bệnh tổng hợp, chẩn đoán và trị bệnh do môi trường, ký sinh trùng, nấm và vi khuẩn gây bệnh.

+ Trình bày lại được các qui trình kỹ thuật đang được vận hành tại trại sản xuất giống mà sinh viên tham quan

Giảng dạy các nội dung về nuôi các đối tượng lươn, ếch, ba ba, rắn

Khóa học Đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản biên soạn dựa trên chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang ký duyệt, ban hành.

Khóa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đánh giá các tác động môi trường do dự án nuôi trồng thủy sản gây ra và ứng dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản.

Giảng dạy các nội dung về đặc điểm sinh học, các hình thức nuôi một số loài cá

Học phần Truy xuất nguồn gốc thực phẩm giới thiệu đến người học những lợi ích và sự cần thiết của việc truy xuất, bên cạnh đó cũng giới thiệu với người học các yếu tố chính, các phương thức truy xuất, các quy định, hướng dẫn của quốc tế và Việt Nam cũng như nguyên tắc thiết lập hệ thống truy xuất cho một mặt hàng nào đó.

Khóa học thay thế thực tập doanh nghiệp cho sinh viên lớp Cao đẳng công nghệ thực phẩm khóa 13.