KHÓA HỌC K15

Môn học giúp sinh viên trình bày được đặc điểm hình thái ngoài của cá và giáp xác; mô tả được cấu trúc của cơ thể cá, tôm; gọi tên khoa học của các loài cá, tôm; phân biệt nhóm giáp xác nước ngọt và nước lợ mặn; phân loại và định danh động vật thuỷ sản tiêu biểu là các loài cá, tôm, cua; sử dụng được các nguyên tắc trong định danh động vật thủy sản.

Giải phẫu và sinh lý động vật là môn khoa học chuyên nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo, hoạt động chức năng của các cơ quan, bộ máy trong cơ thể động vật. cơ thể.

Nắm được những đặc trưng giải phẫu sinh lý của từng loại gia súc và quy luật hoạt động sống của chúng, chúng ta có thể cải tiến chế độ nuôi dưỡng chăm sóc, cải tạo giống… để bắt chúng phát triển theo hướng có lợi, cho sản phẩm cao nhằm đáp ứng mục đích kinh tế của con người.

Môn Dược lý thú y được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo đã được hiêu trưởng ký duyệt và ban hành để giảng dạy cho lớp Dịch vụ thú y. 

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về thuốc thú y như: Tên thuốc, tác dụng và công dụng điều trị 

Xã hội càng phát triển, nhu cầu của con người đòi hỏi chất lượng thực phẩm ngày càng cao. Để đáp ứng yêu cầu này, ngành công nghiệp thực phẩm cần phải chú trọng đến công tác phân tích chỉ tiêu chất lượng của thực phẩm.

Việc kiểm tra chính xác chất lượng sản phẩm sẽ giúp người tham gia sản xuất ở cơ sở sản xuất thực phẩm đánh giá đúng đắn kết quả công việc của mình, điều khiển sản xuất theo hướng đã định, phát hiện những thiếu sót về sử dụng nguyên liệu, qui trình, thao tác, tìm ra nguyên nhân không đảm bảo chất lượng để điều chỉnh kịp thời. Thông qua việc kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm để phân cấp chất lượng. Trên cơ sở đó, tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hiệu quả kinh tế.

Tài liệu giảng dạy môn học Hóa phân tích thực phẩm sẽ hướng dẫn người học làm quen, tìm hiểu đại cương về hóa phân tích và vì sao phải phân tích thực phẩm. Bên cạnh đó, người học được thực hành pha chế các loại nồng độ dung dịch cũng như phương pháp định tính, định lượng các chất trong thực phẩm.

Sinh hóa thực phẩm là học phần nghiên cứu về cấu tạo hóa học, thành phần  của thực phẩm, sự  biến đổi của những thành phần đó trong quá trình chế biến và bảo quản. Đây thật  sự là học phần rất cần thiết để giải quyết vấn đề vừa nêu trên. Học phần này là kiến thức nền cho nhiều môn tiếp theo trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm vì đều liên quan đến sự biến đổi trong quá trình bảo quản và chế biến.

Trong học phần Sinh hóa thực phẩm, người học được nghiên cứu các thành phần trong thực phẩm và sự biến đổi của chúng trong bảo quản và chế biến như nước, protein, glucid, lipid, vitamin, enzyme và sắc tố.

Khóa học Sinh thái thủy sinh vật được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang ký duyệt, ban hành.

Khóa học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đời sống thủy sinh vật; hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học, ý nghĩa và vai trò của các loài tảo và động vật thủy sinh trong nuôi trồng thúy sản,...