KHÓA HỌC CĐ9+ K1

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phần mềm AutoCAD, cách cài đặt phần mềm, các thao tác cơ bản để sử dụng AutoCAD, các thao tác về file và các phím tắt thông dụng khi sử dụng AutoCAD.

Nghiên cứu vật liệu cơ khí