KHÓA HỌC K14

 MÔĐUN : HÀN ĐIỆN NÂNG CAO

 - Vị trí mối hàn theo các tiêu chuẩn

 - Kỹ thuật hàn : Hàn đắp ( đắp mặt phẳng, đắp trụ tròn ), hàn các vị trí mối hàn 2G, 3G,4G, 3F,4F

 - Tính toán, chọn đúng chế độ hàn : Hàn đắp, hàn 2G, 3G, 4G, 3F, 4F

 - Đề phòng và khắc phục được các dạng khuyết tật mối hàn

 - Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Môn học giúp cho sinh viên có khả năng thiết kế các chi tiết trên mô hình 3D từ bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm AutoCAD trên máy tính.

 

HỌC VỀ NGUYÊN LÝ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY

 MÔĐUN : HÀN NÂNG CAO

- Vị trí các dạng liên kết hàn theo các tiêu chuẩn

- Kỹ thuật hàn : hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trụ tròn, mối hàn 2g, 3g, 4g, 3f, 4f

- Tính toán chọn đúng chế độ hàn cho mối hàn đắp mặt phẳng, đắp trụ tròn, mối hàn 2g, 3g, 4g, 3f, 4f phù hợp với chiều dày và tính chất vật liệu hàn

- Đề phòng và khắc phục các dạng khuyết tật mối hàn 

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.