Khóa học giúp người học rèn luyện kỹ năng chia bột và định hình cho bánh mì ngọt nhân khoai lang theo yêu cầu kỹ thuật được qui định. Qua đó, người học có thể vận dụng để chế biến các dạng sản phẩm bánh mì tương tự.