- Vị trí: Mô đun này được giảng dạy cho ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử bậc Cao đẳng và Trung cấp vào học kỳ I của năm thứ I.

- Tính chất: Đây là mô đun chuyên ngành bắt buộc nhằm cung cấp cho người học một số nội dung cơ bản về mạch điện điện chiếu sáng, thiết bị gia nhiệt, bình nước nóng, máy giặt, máy biến áp 1 pha, động cơ 1 pha và 3 pha.

Mục tiêu của mô đun:

- Về kiến thức

+ Trình bày được các qui định về an toàn điện

+ Đọc và vẽ được sơ đồ nguyên lý của các thiết bị điện chiếu sáng, gia nhiệt, bình nóng lạnh, máy giặt, động cơ

+ Tính toán được máy biến áp 1 pha

- Về kỹ năng

+ Sử dụng được đồng hồ đo VOM, Ampe kìm

+ Lắp đặt được sơ đồ mạch điện chiếu sáng

+ Sửa chữa được thiết bị điện dùng trong gia đình

+ Quấn dây được máy biến áp 1 pha

+ Đo kiểm, xác định đầu dây và vận hành động cơ KĐB 3 pha, 1 pha.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

+ Hoàn thành được các bài thực hành của cá nhân và nhóm.

+ Tuân thủ các quy định về an toàn cho người và thiết bị.