Khóa học giúp người học giải thích ý nghĩa của việc cắt mắt tôm, trình bày ưu điểm và yêu cầu của phương pháp thắt cuống mắt tôm bằng dây, thực hiện các thao tác thắt cuống mắt tôm bằng dây đúng yêu cầu kỹ thuật.