Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về ngành Du lịch, Cơ sở lưu trú,...những thuật ngữ khái niệm cơ bản nhất để sinh viên có cái nhìn tổng quát nhất về ngành.