Vẽ kỹ thuật - Dung sai là tài liệu kỹ thuật quan trọng dùng trong thiết kế, cũng như trong sản xuất máy móc, thiết bị và những chi tiết cấu thành nó đảm bảo khả năng lắp ráp (hoặc thay thế khi sửa chữa)