Khóa học này dành cho các bạn ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản của Đại học Trà Vinh.