Khóa học này dành cho các bạn ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao của Đại học Trà Vinh.