Tin tức chung

Hướng dẫn về lms.kgc.edu.vn

Hướng dẫn về lms.kgc.edu.vn

Bởi KGC E-learning -
Số lượng các câu trả lời: 0

Nội dung của bộ video này hướng tới việc giúp giảng viên và bộ phận quản lý ở các khoa nắm vững các thao tác tạo và quản trị nội dung lớp học, cũng như quản lý các lớp học thuộc bộ môn hay khoa của mình. Hy vọng các thầy, cô mới làm quen với Hệ thống học trực tuyến có thể nhanh chóng nắm vững các thao tác. Các thầy, cô đã từng sử dụng qua LMS cũng có thể xem lại khi cần.

Giảng viên

Quên tài khoản hoặc mật khẩu

♦ Cách đưa file hoặc video vượt quá dung lượng cho phép lên lms

♦ Quy định chuẩn Aiken - Tạo đề thi trắc nghiệm trên LMS chuẩn Aiken

1. Đăng ký tài khoản trên lms.kgc.edu.vn

2. Tạo một khóa học mới

3. Mở đăng ký khóa học ( cho sinh viên tự đăng ký )

4. Kiểm tra sinh viên đăng ký và khóa đăng ký

5. Tạo phòng học trực tuyến Google Meet trên LMS

6. Tạo phòng học trực tuyến Zoom trên LMS

7. Xóa một khóa học

8. Bố cục một khóa học

9. Điểm danh ( từng buổi học ) trên LMS

10. Quy định chuẩn Aiken - Tạo bài tập trắc nghiệm chuẩn Aiken

11. Câu hỏi trắc nghiệm có hình ảnh

12. Câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết

13. Sao lưu khóa học

14. Phục hồi khóa học

15. Tham khảo bố cục, nội dung của một khóa học cơ bản và tìm hiểu về cách thêm hoạt đông hoặc tài nguyên của: Bài tập tự luận, Câu hỏi thăm dò, Diễn đàn, File, Google Meet, Nhãn, Page, URL

  

Sinh viên

1. Quên tài khoản hoặc mật khẩu